понедељак, 15. децембар 2014.

Prva konferencija Nacionalnog foruma za zaštitu prirode


Prvi skup zainteresovanih za saradnju na zaštiti prirode, u okviru Nacionalnog foruma za zaštitu prirode, održan je u Beogradu, 8. decembra 2014.
U uvodnom delu Foruma govorili su: Siniša Mitrović iz Privredne komore Srbije; Nada Lazić, narodna poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srbije; Deni Porej, direktor zaštite u Svetskom fondu za zaštitu prirode – WWF i  Predrag Petrović, biolog i poljoprivrednik iz Mionice.
učesnici Foruma
Rad Foruma je nastavljen u grupama.
U grupi - Mehanizmi saradnje sektora zaštite prirode i poljoprivrede moderator je bila Vesna Vider iz  JP “Palić Ludaš”.
Zaključci i preporuke grupe će biti formulisani u narednom periodu. Sada vam prenosimo neka od zapažanja: 
"Potrebna je strategija u organskoj proizvodnji – da se istakne organska proizvodnja i stočarstvo i da to bude zaštitni znak zaštićenih područja;  pašnjaci da se stave pod zaštitu (samo 6,3% površine je zaštićeno);  zaštićena područja da dobiju preferencu u nacionalnim strateškim planovima organske proizvodnje promovisanje neke vrste proizvodnje u zaštićenim zonama zaštićenih područja;  potrebno je podsticati razvoj pčelarstva, stočarstva, sela uz medijsku kampanju;  da se nastavi sa izradom kartografija; Da se napravi nacionalni plan u okviru koga će se krenuti sa pilot projektima poput edukacije stanovništva, pravljenje prstena oko zaštićenih područja."
Rad u grupi - poljoprivreda i zaštita prirode
Grupu koja se bavila temom - Žene u zaštiti prirode, položaj, izazovi je moderirala dr Violeta Orlović Lovren sa Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Prenosimo vam deo zaključaka iz rada ove grupe.
"Neki od sledećih pravaca delovanja bili su predloženi kao moguća rešenja ka rodno ravnopravnijoj situaciju u zaštiti prirode:
- Veći podsticaji na uključivanje žena u „zelenu ekonomiju“ (ekoturizam, reciklaža i upravljanje otpadom, organska proizvodnja i sl.);
- Edukativne kampanje i programi, usmereni ka školama ali i organizacijama zaštite prirode, kojima se osvešćuje rodna ravnopravnost ali se pružaju znanja i veštine kojim se podstiču pripadnici ba pola na učešće u aktivnostima interpretacije, upravljanja zaštićenim područjima, ekoturizma i ostalih delatnosti u oblasti ekosistemskih usluga;
- Posebno su korisni i efektni programi razmene i upoznavanje primera dobre prakse koji podstiču prethodno pomenute aktivnosti
- Sve adekvatne datume treba iskoristiti za promociju rodne ravnopravnosti u ovoj oblasti, sa kojom je tesno vezana tema zdravlja i životne sredine, zelene ekonomije i sl.; kao primer je naveden 8. mart, kao datum čiji suštinski povod treba revitalizovati i podsetiti da simbolizuje rodnu ravnopravnost u svim domenima, pa i u zaštiti prirode.
- Mediji kao i u svemu imaju ključnu ulogu u ovim aktivnostima, uz neophodnost da se radi i na osvešćivanju i specijalizovanju novnara za ovu temu."
dr Violeta Orlović Lovren moderira rad grupe koja se bavila rodnom perspektivom zaštite prirode
U grupi - Kako ostvariti dijalog sektora zaštite prirode, lovstva i ribarstva moderator je bila dr Biljana Panjković, direktorka Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode. Prenosimo vam deo zaključaka ove grupe:
"Sektori zaštite prirode,  lovstva i ribarstva međusobno mogu jedni drugima biti od pomoći. Do sada je saradnja zavisila od potreba bilo kojeg sektora, pri čemu bi se drugi sektor osećao zapostavljenim ili oštećeni. Sektor ribarstva i lovstva je uključen u određivanju mera zaštite prilikom izrade studija zaštite zaštićenih područja, kao i pružanju terenske pomoći saradnicima zavoda pri valorizaciji prirodnih vrednosti nekoh područja ili stručnog nadzora. Za uzvrat očekuju da se njihov doprinos iskaze i vrednuje pri odabiru upravljača zaštićenih područja. Ukoliko se za upravljača zaštićenog područja odredi neko ko nije korisnik područja, dosadašnji korisnici područja, kao što je slučaj sa ribolovcima, gube pravo korišćenja ribolovne vode, odnosno ograničava korišćenje kao kod sektora lovstva. Sektor zaštite priode je mišljenja da se zaštita priode najčešće naglašena samo za potrebe promocije, što po kvalitetu i ikvantitetu nije odraz stanja na terenu. U cilju unapređenja odnosa ovih sektora neophodno je pojedine odrednice zakona koji regulišu sektor zaštite prirode, ribarstva i lovstva precizirati."

dr Biljana Panjković prezentuje rezultate rada u grupi

Ukoliko želite da kompletan spisak učesnika sa kontaktima molimo vas da kontaktirate Mlade istraživače Srbije.
Rad Foruma če biti nastavljen u 2015. godini, kada će biti organizovana druga konferencije. Planirano je da druga konferencija bude organzovana u SRP Uvac.
Nada Lazić, narodna poslanica, daje izjavu za emisiju "Znanje imanje" RTS

Blog Nacionalnog foruma za zaštitu prirode


Nacionalni forum za zaštitu prirode je osnivan u okviru projekta „Zainteresovani za održivost zaštićenih područja-3ZA“, koji zajednički implementiraju Mladi istraživači Srbije, Eko centar i Centar za inovativne aktivnosti-CINA.

Projekat je podržan kroz program SENSE - Podrška organizacijama civilnog društva iz oblasti zaštite životne sredine u Srbiji. Program implementira Regionalni centar za životnu sredinu (REC), uz podršku Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA).

Blog Nacionalnog foruma za zaštitu prirode je napravljen kako bi se informacije što lakše podelile sa članovima foruma, ali i da se pruži prilika članovima foruma da razmenjuju mišljenja i stavove.